Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Przypomnijmy, że

Konstrukcja symetralnej danego odcinka AB, przebiega następująco

1) Kreślimy dwa okręgi o promieniu większym niż połowa odcinka AB. 

Jeden o środku w punkcie A, drugi o środku w punkcie B.

2) Zaznaczamy punkty przecięcia się tych okręgów. Oznaczmy je przez C i D. 

3) Kreślimy prostą przechodzącą przez punkty C i D. Punkt przecięcia prostej z odcinkiem AB oznaczmy przez S.

Powstała prosta to symetralna odcinka AB. 


Konstrukcja dwusiecznej danego kąta AOB przebiega następująco

1) Kreślimy okrąg o środku w punkcie O i dowolnym promieniu r.

Okrąg ten przecina ramiona kąta w punktach C i D. 

2) Kreślimy okręgi o promieniach r i środkach odpowiednio w punktach C i D.

Okręgi te przecinają się w punktach O i E. 

3) Kreślimy półprostą OE, która jest dwusieczną kąta AOB.

 


a) 

Konstrukcja trójkąta równobocznego przebiega następująco

Komentarze