Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Przypomnijmy, że suma kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa 

gdzie n oznacza liczbę boków wielokąta (n ∈ N, n > 2)

Komentarze