Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

Prosto do matury 2. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Rozwiąż równanie ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)`   `4/(x+3)-3/(x+1)=(2x-5)/(x^2+4x+3)` 

Pamiętajmy, że mianownik ułamka nie może być równy `0`,

więc:

1) `x+3!=0=> x!=-3` 

2) `x+1!=0=> x!=-1` 

3) `x^2+4x+3!=0` 

Sprawdzimy, dla jakich `x` lewa strona równania jest równa `0`,

następnie wyłączymy te punkty z dziedziny równania.   

`x^2+4x+3=0`

`Delta=4^2-4*1*3=16-12=4`

`x_1=(-4-sqrt(4))/(2*1)=(-4-2)/2=(-6)/2=-6/2=-3`  

`x_2=(-4+sqrt(4))/(2*1)=(-4+2)/2=(-2)/2=-2/2=-1`  

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczb `-3` i `-1` , czyli `D=RR"\"{-3, \ -1}`.  

 

Przenieś wyrażenie na lewą stronę i zmień znaki na odwrotne

`4/(x+3)-3/(x+1)-(2x-5)/(x^2+4x+3)=0` 

Zapisz `4x` jak sumę `3x+x` 

`4/(x+3)-3/(x+1)-(2x-5)/(x^2+3x+x+3)=0` 

Wyłącz wspólny czynnik `x` przed nawias

`4/(x+3)-3/(x+1)-(2x-5)/(x*(x+3)+x+3)=0` 

Wyłącz wspólny czynnik `x+3` przed nawias

`4/(x+3)-3/(x+1)-(2x-5)/((x+3)*(x+1))=0` 

Zapisz w postaci jednego ułamka o wspólnym mianowniku równym `(x+3)*(x+1)`

`(4(x+1)-3(x+3)-(2x-5))/((x+3)*(x+1))=0`  

Każdy wyraz z nawiasu pomnóż przez `4`

`(4x+4-3(x+3)-(2x-5))/((x+3)*(x+1))=0`  

Każdy wyraz z nawiasu pomnóż przez `-3`

`(4x+4-3x-9-(2x-5))/((x+3)*(x+1))=0` 

Gdy przed nawiasem znajduje się znak `-`, opuszczając nawias zmień znak każdego wyrazu na przeciwny

`(4x+4-3x-9-2x+5)/((x+3)*(x+1))=0`

Oblicz sumę wyrazów podobnych

`(-x+4-9+5)/((x+3)*(x+1))=0`

`(-x+0)/((x+3)*(x+1))=0`

`(-x)/((x+3)*(x+1))=0`

Wiemy, że wyrażenia `x+3` i `x+1` są różne od zera, zatem pomnóż obie strony równania przez `(x+3)*(x+1)` 

`-x=0 \ \ \  \ \ |*(-1)`

`x=0`   

Rozwiązaniem jest liczba `0`, należy ona do dziedziny równania. 


`b)`   `3/(x-1)+2/(x+1)=6/(x^2-1)` 

Pamiętajmy, że mianownik ułamka nie może być równy `0`,

więc:

1) `x-1!=0=> x!=1` 

2) `x+1!=0=> x!=-1` 

3) `x^2-1!=0` 

Sprawdzimy, dla jakich `x` lewa strona równania jest równa `0`,

następnie wyłączymy te punkty z dziedziny równania.   

`x^2-1=0 \ \ \ \ \ |+1`

`x^2=1` 

`x=-1` `x=1`  

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczb `-1` i `1` , czyli `D=RR"\"{-1, \ 1}`.  

 

Przenieś wyrażenie na lewą stronę i zmień znaki na odwrotne

`3/(x-1)+2/(x+1)-6/(x^2-1)=0` 

Zapisz inaczej wyrażenie `x^2-1` wiedząc, że `a^2-b^2=(a-b)(a+b)`   

`4/(x+3)-3/(x+1)-(2x-5)/((x-1)*(x+1))=0` 

Zapisz w postaci jednego ułamka o wspólnym mianowniku równym `(x-1)*(x+1)`

`(3(x+1)+2(x-1)-6)/((x-1)*(x+1))=0`  

Każdy wyraz z nawiasu pomnóż przez `3`

`(3x+3+2(x-1)-6)/((x-1)*(x+1))=0`  

Każdy wyraz z nawiasu pomnóż przez `2`

`(3x+3+2x-2-6)/((x-1)*(x+1))=0`  

Oblicz sumę wyrazów podobnych

`(5x+3-2-6)/((x-1)*(x+1))=0`  

`(5x-5)/((x-1)*(x+1))=0`  

Wyłącz wspólny czynnik `5` przed nawias

 `(5strike((x-1)))/(strike((x-1))*(x+1))=0`  

Skróć ułamek przez `x-1` 

 `5/(x+1)=0`  

Wiemy, że wyrażenie `x+1` różne od zera, zatem pomnóż obie strony równania przez `(x+1)`

`5=0`

Równanie nie może być spełnione przez żadną wartość `x` (`x in O/`).


`c)`   `(x+3)/(2x-2)+(x-2)/(3x+6)=(x^1+1)/(x^2+x-2)` 

Pamiętajmy, że mianownik ułamka nie może być równy `0`,

więc:

1) `2x-2!=0=> 2x!=2 => x!=1` 

2) `3x+6!=0=> 3x!=-6=> x!=-2` 

3) `x^2+x-2!=0` 

Sprawdzimy, dla jakich `x` lewa strona równania jest równa `0`,

następnie wyłączymy te punkty z dziedziny równania.   

`x^2+x-2=0` 

`Delta=1^2-4*1*(-2)=1+8=9` 

`x_1=(-1-sqrt(9))/(2*1)=(-1-3)/2=(-4)/2=-4/2=-2` 

`x_2=(-1+sqrt(9))/(2*1)=(-1+3)/2=2/2=1` 

`x=-2` lub  `x=1`.

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczb `-2` i `1` , czyli `D=RR"\"{-2, \ 1}`.  

 

Przenieś wyrażenie na lewą stronę i zmień znaki na odwrotne

`(x+3)/(2x-2)+(x-2)/(3x+6)-(x^1+1)/(x^2+x-2)=0` 

Wyłącz wspólny czynnik `2` przed nawias

`(x+3)/(2(x-1))+(x-2)/(3x+6)=(x^1+1)/(x^2+x-2)` 

Wyłącz wspólny czynnik `3` przed nawias

`(x+3)/(2(x-1))+(x-2)/(3(x+2))=(x^1+1)/(x^2+x-2)` 

Zapisz `x` jako różnicę `2x-x` 

`(x+3)/(2(x-1))+(x-2)/(3(x+2))=(x^1+1)/(x^2+2x-x-2)` 

Wyłącz wspólny czynnik `x` przed nawias 

`(x+3)/(2(x-1))+(x-2)/(3(x+2))=(x^1+1)/(x*(x+2)-x-2)` 

Wyłącz minus przed nawias

`(x+3)/(2(x-1))+(x-2)/(3(x+2))=(x^1+1)/(x*(x+2)-(x+2))` 

Wyłącz wspólny czynnik `x+2` przed nawias 

`(x+3)/(2(x-1))+(x-2)/(3(x+2))=(x^1+1)/((x+2)*(x-1))` 

Zapisz w postaci jednego ułamka o wspólnym mianowniku równym `6(x+2)*(x-1)` 

`(3(x+2)*(x+3)+2(x-1)*(x-2)-6(x^2+1))/(6(x+2)*(x-1))=0` 

Każdy wyraz z nawiasu pomnóż przez `3` 

`((3x+6)*(x+3)+2(x-1)*(x-2)-6(x^2+1))/(6(x+2)*(x-1))=0` 

Każdy wyraz z nawiasu pomnóż przez `2` 

`((3x+6)*(x+3)+(2x-2)*(x-2)-6(x^2+1))/(6(x+2)*(x-1))=0` 

Każdy wyraz nawiasu pomnóż przez `-6` 

`((3x+6)*(x+3)+(2x-2)*(x-2)-6x^2-6)/(6(x+2)*(x-1))=0` 

Pomnóż nawiasy

`(3x^2+9x+6x+18+(2x-2)*(x-2)-6x^2-6)/(6(x+2)*(x-1))=0` 

`(3x^2+9x+6x+18+2x^2-4x-2x+4-6x^2-6)/(6(x+2)*(x-1))=0` 

Oblicz sumę wyrazów podobnych

`(-x^2+9x+6x+18-4x-2x+4-6)/(6(x+2)*(x-1))=0` 

`(-x^2+9x+18+4-6)/(6(x+2)*(x-1))=0` 

`(-x^2+9x+16)/(6(x+2)*(x-1))=0` 

Wiemy, że wyrażenia `x+2` i `x-1` są różne od zera, zatem pomnóż obie strony równania przez  `6(x+2)*(x-1)` 

`-x^2+9x+16=0` 

Zmień znaki na przeciwne po obu stronach równania

`x^2-9x-16=0` 

Rozwiąż równanie kwadratowe

`Delta=(-9)^2-4*1*(-16)=81+64=145` 

`x_1=(-(-9)-sqrt(145))/(2*1)=(9-sqrt(145))/2` 

`x_2=(-(-9)+sqrt(145))/(2*1)=(9+sqrt(145))/2` 

Rozwiązaniami równania są liczby `(9-sqrt(145))/2` i `(9+sqrt(145))/2`, należą one do dziedziny równania.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9878326725906
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Sposoby rozwiązywania równań

Aby obliczyć jaka liczba spełnia równanie należy je rozwiązać.

Najprostszą metodą rozwiązywania równań jest metoda równań równoważnych.

Polega ona na dodaniu/odjęciu tego samego wyrażenia od obu stron równania lub na pomnożeniu/podzieleniu przez tę samą liczbę (różną od zera) obu stron równania.

Przykłady:

 1. dodanie tego samego wyrażenia

  `x-10=14 \ \ \ \ \ \ \ \ |+10`   

  `x=24`    (dodaliśmy do obu stron równania liczbę 10)

 2. odjęcie tego samego wyrażenia

  `y+13=23 \ \ \ \ \ \ \ \ |-13` 

  `y=10`    (odjęliśmy od obu stron równania liczbę 13)

 3. pomnożenie przez tę samą liczbę

  `0,5x=7 \ \ \ \ \ \ \ \ |*2`  

  `x=14`     (pomnożyliśmy obie strony równania razy 2)

 4. podzielenie przez tę samą liczbę

  `3x=27 \ \ \ \ \ \ \ \ |:3`  

  `x=9`    (podzieliliśmy obie strony równania przez 3)

Rozwiązywanie równań

Rozwiązać równanie to znaczy znaleźć wszystkie liczby, które je spełniają.

Rozwiązując równanie dążymy do tego, aby po jednej stronie równania znalazły się tylko niewiadome, a po drugiej tylko liczby.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom