Matematyka

Ewelina ma mniej niż 100 zł, w tym dwa banknoty 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Ewelina ma mniej niż 100 zł, w tym dwa banknoty

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Sprawdzamy kolejne odpowiedzi.

A. Ewelina mając 2 banknoty dziesięciozłotowe i 3 dwudziestozłotowe, razem w tych bankotach będzie mieć kwotę:

`2*10 \ "zł"+3*20 \ "zł"=20 \ "zł"+60 \ "zł"=80 \ "zł"`

Jest to mniejsza kwota niż 100 zł, stąd ta odpowiedź jest prawdziwa. Ewelina może mieć 3 banknoty dwudziestozłotowe.

 

B. Ewelina mając 2 banknoty dziesięciozłotowe i mniej niż 4 dwudziestozłowe, może mieć 3,2,1 lub 0 banknotów dwudziestozłotowych. Zatem może mieć kwotę:

`2*10 \ "zł"+3*20 \ "zł"=20 \ "zł"+60 \ "zł"=80 \ "zł"`

`2*10 \ "zł"+2*20 \ "zł"=20 \ "zł"+40 \ "zł"=60 \ "zł"`

`2*10 \ "zł"+1*20 \ "zł"=20 \ "zł"+20 \ "zł"=40 \ "zł"`

`2*10 \ "zł"+0*20 \ "zł"=20 \ "zł"+0 \ "zł"=0 \ "zł"`

Każda z tych kwot to mniejsza kwota niż 100 zł, stąd ta odpowiedź jest prawdziwa.

 

C. Ewelina mając 2 banknoty dziesięciozłotowe i 4 dwudziestozłotowe, razem w tych bankotach będzie mieć kwotę:`2*10 \ "zł"+4*20 \ "zł"=20 \ "zł"+80 \ "zł"=100 \ "zł"`

Ta odpowiedź jest nieprawdziwa, gdyż Ewelina ma kwotę mniejszą niż 100 zł.

 

D. Ewelina mając tylko 2 banknoty dziesięciozłotowe, będzie mieć kwotę:

`2*10 \ "zł"=20 \ "zł"`

 

Jest to mniejsza kwota niż 100 zł, stąd ta odpowiedź jest prawdziwa.

Odpowiedź:

`"A, B, D"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6279

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie