Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Ile wody należy odparować z 8% roztworu soli 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy najpierw jaka ilość soli znajduje się w 12% roztworze o objętości 4 l.

`12%*4 \ "l"=12/strike100^1*40strike00 \ "ml"=480 \ "ml"`

Musimy obliczyć jaką objętość zajmuje 8% roztwór soli, gdy znajduje się w nim taka sama ilość soli, gdyż to właśnie z 8-procentowego roztworu mamy odparować wodę, natomiast ilość soli pozostaje bez zmian (taka sama jak w końcowym roztworze). W roztworze o stężeniu 8% 480 ml soli ma stanowić właśnie 8%. Sporządzamy proporcję:

`8% \ \ \ \ - \ \ \ \ 480 \ "ml"`

`100% \ - \ \ \ \ x \ "ml"`

`8x=480*100 \ \ \ \ \ `

`8x=48000 \ \ \ |:8`

`x=48000/8=6000 `

Objętość roztworu przed rozcieńczeniem to 6000 ml, a po rozcieńczeniu 4000 ml, zatem musimy odparować:

`6000 \ "ml"-4000 \ "ml"=2000 \ "ml"=2 \  "l"~~2 \ "kg"`

Odpowiedź:

Należy odparować 2 kg wody.