Matematyka

Kurs euro w kantorze wynosi ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Kurs 1 euro w kantorze wynosi 4,05 zł.

Ilość euro oraz kwota, za którą kupujemy euro są wielkościami proporcjonalnymi. Wraz ze zwiększaniem się ilości euro, tyle samo razy zwiększa się kwota, którą musimy za nie zapłacić.

a) 

Ile kosztuje 5 euro?

Ilość euro wzrasta 5 razy (5:1=5), więc kwota, jaką musimy zapłacić także wzrasta 5 razy.

`5*4,05\ "zł"=20,75\ "zł"`

5 euro kosztuje 20,75 zł.

 

Ile kosztuje 15 euro?

Ilość euro wzrasta 15 razy (15:1=15), więc kwota, jaką musimy zapłacić także wzrasta 15 razy.

`15*4,05\ "zł"=60,75\ "zł"`

15 euro kosztuje 60,75 zł.

 

Ile kosztuje 25 euro?

Ilość euro wzrasta 25 razy (25:1=25), więc kwota, jaką musimy zapłacić także wzrasta 25 razy.

`25*4,05\ "zł"=101,25\ "zł"`

25 euro kosztuje 101,25 zł.

 

Ile kosztuje 100 euro?

Ilość euro wzrasta 100 razy (100:1=100), więc kwota, jaką musimy zapłacić także wzrasta 100 razy.

`100*4,05\ "zł"=405\ "zł"`

100 euro kosztuje 405 zł.

 

Ile kosztuje 250 euro?

Ilość euro wzrasta 250 razy (250:1=250), więc kwota, jaką musimy zapłacić także wzrasta 250 razy.

`250*4,05\ "zł"=1012,5\ "zł"`

250 euro kosztuje 1012,5 zł.

 

b) 

Oznaczamy:

x - ilośc zakupionych euro

y - kwota, którą musimy zapłacic

`y=4,05*x`

 

c) 

Kurs 1 euro w kantorze wynosi 4,05 zł.

 

Ile euro można kupic za 100 zł?

Wystarczy podzielić kwotę, którą chcemy wydać przez wartośc 1 euro.

`100\ "zł" :4,05\ "zł"=10000:405~~24,7`

Za 100 zł można kupić około 24,7 .

 

Ile euro można kupic za 202,50 zł?

`202,50\ "zł":4,05\ "zł"=20250:405=50`

Za 202,50 zł można kupić 50 .

 

Ile euro można kupić za 1012,50 zł?

`1012,50\ "zł":4,05\ "zł"=101250:405=250`

Za 1012,50 zł można kupić 250 .

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie