Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Powierzchnia lądów na Ziemi wynosi ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Lądy zajmują na Ziemi powierzchnię wynoszącą około 149,1 mln km2.

`149,1\ "mln km"^2 = 149\ 100\ 000\ "km"^2`

Obliczmy jaką powierzchnię zajmują poszczególne kontynenty.

 

Europa zajmuje 7% powierzchni lądów. 

`7%*149100000=7/strike100^1*strike149100000^1491000=10437000 ["km"^2]` 

`10\ 437\ 000\ "km"^2= 10,437\ "mln km"^2`

Azja zajmuje 29,8% powierzchni lądów. 

`29,8%*149100000=(29,8)/strike100^1*strike149100000^1491000=44431800 ["km"^2]` 

`44\ 431\ 800\ "km"^2= 44,4318\ "mln km"^2` 

Od powierzchnię Azji odejmujemy powierzchnię Europy, aby obliczyć o ile km2 powierzchnia Europy jest mniejsza od powierzchni Azji. 

`44,4318\ "mln km"^2-10,437\ "mln km"^2=33,9948\ "mln km"^2~~34\ "mln km"^2` 

Powierzchnia Europy jest o 34 mln km2 mniejsza od powierzchni Azji. 

 

Australia zajmuje 5,2% powierzchni wszystkich lądów. 

`5,2%*149100000=(5,2)/strike100^1*strike149100000^1491000=7753200 ["km"^2]` 

`7\ 753\ 200\ "km"^2= 7,7532\ "mln km"^2` 

Aby obliczyć o ile km2 powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii, musimy od powierzchni Europy odjąć powierzchnię Australii.

`10,437\ "mln km"^2-7,7532\ "mln km"^2=2,6838\ "mln km"^2~~2,7\ "mln km"^2` 

 

Powierzchnia Europy jest o 2,7 mln km2 większa od powierzchni Australii.