Matematyka

Podaj przykład wielomianu o wyrazie ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Szukamy wielomianu o wyrazie wolnym a0=2, który ma tylko jeden pierwiastek dwukrotny równy 3 i którego stopień jest równy 2. 

Szukamy wielomianu w(x) postaci:

`w(x)=ax^2+bx+2`

Wiemy, że 3 ma być jedynym pierwiastkiem tego wielomianu, ponadto dwukrotnym. Zapiszmy ten wielomian w postaci iloczynowej.

`w(x)=a(x-3)^2`

Rozpiszmy wielomain w(x) ze wzoru skróconego mnożenia:

`w(x)=a(x^2-6x+9)=ax^2-6ax+9a`

Możemy porównać obie postacie ogólne:

`ax^2+bx+2=ax^2-6ax+9a`

Współczynniki przy odpowiednich potęgach po prawej i lewej stronie równania muszą być sobie równe.

Wyraz wolny po lewej stronie równania to 2, a po prawej 9a. Możemy obliczyć a.

`2=9a`

`a=2/9`

Po lewej stronie równania współczynnik przy x to b, a po prawej stronie jest to -6a.

`b=-6a`

Podstawmy obliczone powyżej a:

`b=-6*2/9=-4/3`

Podstawmy a i b do wyjściowego wielomianu.

`w(x)=ax^2+bx+2=2/9x^2-4/3x+2`

Szukany wielomian to:

`w(x)=2/9x^2-4/3x+2`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

b) Szukamy wielomianu o wyrazie wolnym a0=2, który ma tylko jeden pierwiastek dwukrotny równy 3 i którego stopień jest równy 4.

Przykładowy taki wielomian to:

`#underbrace((x^2+2/9))_("I czynnik")*#underbrace((x-3)^2)_("II czynnik")=(x^2+2/9)(x^2-6x+9)=x^4-6x^3+9x^2+2/9x^2-4/3x+ul(ul(2))`

Uzasadnienie: Pierwiastkiem dwukrotnym wielomianu ma być liczba 3, dlatego w postaci iloczynowej pojawia się wielomian oznaczony jako II czynnik (jest to wielomian stopnia 2, którego 3 jest pierwiastkiem dwukrotnym).

Cały wielomian ma być stopnia czwartego, więc I czynnik iloczynu musi być wielomianem stopnia drugiego i nie posiadać pierwiastków (gdyż jedynym pierwiastkiem ma być 3).

Musimy pamiętąć, że wyraz wolny wielomianu, który chcemy otrzymać ma wynosić 2. 

Wyraz wolny II czynnika, wynosi 9, bo:

`(x-3)^2=x^2-6x+ul(ul(9))`

Musimy tak dobrać wyraz wolny I czynnika, aby po wymnożeniu przez wyraz wolny II czynnika, czyli przez 9, otrzymać 2.

Stąd wyraz wolny I czynnika to 2/9.

I czynnik musi być więc wielomianem stopnia drugiego, który nie ma pierwiastków, a jego wyraz wolny musi być równy 2/9.

Taki wielomian to np:

`x^2+2/9`

lub np:

`x^2+x+2/9`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

c) Szukamy wielomianu o wyrazie wolnym a0=2, który ma tylko jeden pierwiastek dwukrotny równy 3 i którego stopień jest równy 6. 

Przykładowy taki wielomian to:

`#underbrace((x^4+2/9))_("I czynnik")*#underbrace((x-3)^2)_("II czynnik")=(x^4+2/9)(x^2-6x+9)=x^6-6x^5+9x^4+2/9x^2-4/3x+ul(ul(2))`

Uzasadnienie: Pierwiastkiem dwukrotnym wielomianu ma być liczba 3, dlatego w postaci iloczynowej pojawia się wielomian oznaczony jako II czynnik (jest to wielomian stopnia 2, którego 3 jest pierwiastkiem dwukrotnym).

Cały wielomian ma być stopnia szóstego, więc I czynnik iloczynu musi być wielomianem stopnia czwartego i nie posiadać pierwiastków (gdyż jedynym pierwiastkiem ma być 3).

Musimy pamiętąć, że wyraz wolny wielomianu, który chcemy otrzymać ma wynosić 2. 

Wyraz wolny II czynnika, wynosi 9, bo:

`(x-3)^2=x^2-6x+ul(ul(9))`

Musimy tak dobrać wyraz wolny I czynnika, aby po wymnożeniu przez wyraz wolny II czynnika, czyli przez 9, otrzymać 2.

Stąd wyraz wolny I czynnika to 2/9.

I czynnik musi być więc wielomianem stopnia czwartego, który nie ma pierwiastków, a jego wyraz wolny musi być równy 2/9.

Taki wielomian to np:

`x^4+2/9`

lub np:

`x^4+x^2+2/9`

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie