Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Podaj przykład wielomianu, którego ... 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Będziemy zapisywać wielomany w postaci iloczynowej, gdyż w tej postaci z ławtwością możemy odczytać, jakie są pierwiastki wielomianu.

a) Wielomian stopnia 3, którego jedynymi pierwiastkami są liczby: -3, 2 i 4 to:

`w(x)=(x+3)(x-2)(x-4)`

Gdybyśmy wymnożyli przez siebie wyrażenia z nawiasów, to otrzymalibyśmy, że najwyższa potęga x to 3.

 

b) Wielomian stopnia 4, którego jedynymi pierwiastkami są liczby: -3, 2 i 4 to:

`w(x)=(x+3)^2(x-2)(x-4)`

lub

`v(x)=(x+3)(x-2)^2(x-4)`

lub

`t(x)=(x+3)(x-2)(x-4)^2`

Gdybyśmy wymnożyli przez siebie wyrażenia z nawiasów, to otrzymalibyśmy, że najwyższa potęga x to 4.

 

c) Wielomian stopnia 6, którego jedynymi pierwiastkami są liczby: -3, 2 i 4 to np.:

`w(x)=(x+3)^2(x-2)^2(x-4)^2`

lub

`v(x)=(x+3)(x-2)^4(x-4)`

lub

`t(x)=(x+3)^3(x-2)(x-4)^2`

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie