Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Przekątne ośmiokąta foremnego poprowadzone z jednego... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przekątne ośmiokąta foremnego poprowadzone z jednego...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

`"a)"` Obliczamy miarę kątów wewnętrznych ośmiokąta foremnego.

Wzór ogólny dla `n-`kąta foremnego: `(n-2)*180^@.` 

Zatem dla ośmiokąta mamy:

`(8-2)*180^@=1080^@`   

Obliczamy miarę jednego kąta wewnętrznego ośmiokąta:

`1080^@/8=135^@` 

Wszystkie przekątne wychodzą z wierzchołka `A` pod tym samym kątem. Mamy więc:

`/_BAC=/_CAD=/_DAE=/_EAF=/_FAG=/_GAH=1/6*/_BAH=1/6*135=22,5^@`               

Odcinek `AE` jest najdłuższą przekątną ośmiokąta, dzieli więc kąt `FED` na pół, zatem:

`/_AED=/_FEA=1/2*/_FED=1/2*135^@=67,5^@`    

Obliczamy miarę kąta `AFE` z sumy kątów trójkąta `AFE:` 

`/_AFE=180^@-(/_EAF+/_FEA)=180^@-22,5^@-67,5^@=90^@` 

`/_EDA=/_AFE=90^@` 

Obliczamy miarę kata `GFA` jako różnicę miar kątów `GFE` i `AFE:` 

`/_GFA=/_GFE-/_AFE=135^@-90^@=45^@` 

`/_ADC=/_GFA=45^@` 

Obliczamy miarę kąta `AGF` z sumy miar kątów trójkąta `AGF:` 

`/_AGF=180^@-(/_FAG+/_GFA)=180^@-22,5^@-45^@=112,5^@` 

`/_DCA=/_AGF=112,5^@`     

Obliczamy miarę kata `HGA` jako różnicę miar kątów `HGF` i `AGF:`  

`/_HGA=/_HGF-/_AGF=135^@-112,5^@=22,5^@` 

`/_ACB=/_HGA=22,5^@` 

Kąty `AHG` `CBA` to kąty wewnętrzne ośmiokąta, czyli ich miary to:   

`/_AHG=/_CBA=135^@`  

Po wpisaniu miar kątów rysunek będzie wyglądał następująco:

 

`"b)"` Rysunek pomocniczy:

`L_1=2pir-`długość okręgu wpisanego w ośmiokąt

`L_2=2piR-`długość okręgu opisanego na ośmiokącie  

Chcemy pokazać, że 

`L_1/L_2=cos22^@30',` 

czyli że

`(2pir)/(2piR)=cos22^@30'.` 

Ostatecznie wystarczy pokazać, że

`r/R=cos22^@30'.` 

Wiemy, że `30'=0,5^@.`  

Obliczamy miarę kąta `BOA:` 

`/_BOA=360^@*1/8=45^@` 

Obliczamy miarę kąta `BOP:` 

`/_BOP=1/2*/_BOA=1/2*45^@=22,5^@` 

Trójkąt `BOP` jest trójkątem prostokątnym. Korzystając z funkcji trygonometrycznych dla tego trójkąta

możemy zapisać następującą zależność:

`r/R=cos(/_BOP)=cos22,5^@=cos22^@30',` co kończy dowód.     

    

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie