Matematyka

Wokół basenu o wymiarach 4 m x 8 m 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Aby obliczyć pole pasa wystarczy od pola dużego prostokąta (o wymiarach (4+2x) x (8+2x)) odjąć pole małego prostokąta (o wymiarach 4 x 8)

 

`P=(4+2x)*(8+2x)-4*8=`

`\ \ \ =4(8+2x)+2x(8+2x)-32=`

`\ \ \ =32+8x+16x+4x^2-32=`

`\ \ \ =4x^2+24x`

 

Wiemy, ile wynosi to pole:

`4x^2+24x=45\ \ \ |-45`

`4x^2+24x-45=0\ \ \ |:4`

`x^2+6x-45/4=0`

`Delta=6^2-4*1*(-45/4)=`

`\ \ \ =36+45=81`

`sqrtDelta=sqrt81=9`

`x_1=(-6-9)/2<0`

`x_2=(-6+9)/2=3/2=1 1/2`

 

`ul(ul(x=1 1/2\ m))`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie