Matematyka

Wiedząc, że α jest kątem ostrym oraz sinα-cosα 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wiedząc, że α jest kątem ostrym oraz sinα-cosα

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Na rozwiązywanie tego typu zadań nie ma określonej reguły. Musimy tak manewrować tożsamościami trygonometrycznymi i przekształceniami równości, aby dojść do szukanej wielkości.

a)

Szukamy iloczynu sinusa i cosinusa. Podnosimy obie strony posiadanej równości do kwadratu, taki manewr spowoduje pojawienie się właśnie tego iloczynu.

`sinalpha-cosalpha=1/sqrt2`         `/(...)^2`

`(sinalpha-cosalpha)^2=(1/sqrt2)^2`

`sin^2alpha-2sinalphacosalpha+cos^2alpha=1/2`

Wyodrębniamy z równania sumę kwadratów sinusa i cosinusa- jedynkę trygonometryczną

`ul(sin^2alpha+cos^2alpha)-2sinalphacosalpha=1/2`

`1-2sinalphacosalpha=1/2`

`-2sinalphacosalpha=1/2-1`

`-2sinalphacosalpha=-1/2`    `/:(-2)`

`sinalphacosalpha=ul(ul(1/4))`

 

b)

Trudno jest znaleźć sumę sinusa i cosinusa. Jednak mając iloczyn tych funkcji można podnieść tą sumę do kwadratu i pod koniec przekształceń wynik spierwiastkować.

`(sinalpha+cosalpha)^2=sin^2alpha+2sinalphacosalpha+cos^2alpha=1+2sinalphacosalpha=1+2*1/4=1 1/2`

`(sinalpha+cosalpha)^2=3/2`          `/sqrt`

`sinalpha+cosalpha=sqrt(3/2) \ \ \ \ v \ \ \ \ \ sinalpha+cosalpha=-sqrt(3/2)`

Dla kątów ostrych wartości funkcji trygonometrycznych są dodatnie, wobec tego suma takich funkcji też jest dodatnia. 

`sinalpha+cosalpha=sqrt(3/2)=sqrt(3/2)=sqrt3/sqrt2*sqrt2/sqrt2=ul(ul(sqrt6/2))`

c)

Mając sumę i różnice sinusa i cosinusa łatwo jest wyliczyć wartości tych funkcji przez ułożenie prostego układu równań

`{(sinalpha+cosalpha=sqrt6/2),(sinalpha-cosalpha=1/sqrt2):}`

`{(sinalpha=sqrt6/2-cosalpha),(sinalpha-cosalpha=1/sqrt2):}`

`{(sinalpha=sqrt6/2-cosalpha),(sqrt6/2-cosalpha-cosalpha=sqrt2/2):}`

`{(sinalpha=sqrt6/2-cosalpha),(-2cosalpha=sqrt2/2-sqrt6/2):}`

`{(sinalpha=sqrt6/2-cosalpha),(-2cosalpha=(sqrt2-sqrt6)/2|:(-2)):}`

` `

`{(sinalpha=sqrt6/2-cosalpha),(cosalpha=-(sqrt2-sqrt6)/4):}`

`{(sinalpha=sqrt6/2+(sqrt2-sqrt6)/4),(cosalpha=-(sqrt2-sqrt6)/4):}`

`{(sinalpha=(2sqrt6)/4+(sqrt2-sqrt6)/4),(cosalpha=-(sqrt2-sqrt6)/4):}`

`{(sinalpha=(sqrt6+sqrt2)/4),(cosalpha=(sqrt6-sqrt2)/4):}`

d)

`tgalpha=(sinalpha)/(cosalpha)=((sqrt6+sqrt2)/4)/((sqrt6-sqrt2)/4)=(sqrt6+sqrt2)/(sqrt6-sqrt2)*(sqrt6+sqrt2)/(sqrt6+sqrt2)=(sqrt6+sqrt2)^2/4=(6+2sqrt12+2)/4=(8+4sqrt3)/4=2+sqrt3`

`ctgalpha=1/(tgalpha)=1/(2+sqrt3)*(2-sqrt3)/(2-sqrt3)=(2-sqrt3)/(4-3)=2-sqrt3`

`tgalpha+ctgalpha=2+sqrt3+2-sqrt3=4`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka Pazdro. Podręcznik do liceum i technikum klasa 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1734

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie