Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2011

Liczba wyrażająca pole pewnego kwadratu w metrach 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Liczba wyrażająca pole pewnego kwadratu w metrach

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

16
 Zadanie
17
 Zadanie

Oznaczmy jako x pole wyrażone w metrach kwadratowych

x- pole wyrażone w m2

Szukamy zależności pomiędzy polem wyrażonym w m2 a tym samym polem wyrażonym w cm2.

`1m^2=10000cm^2`

Pole wyrażone w cm2 będzie 10000 razy większe od tego samego pola wyrażonego w m2

10000*x - pole wyrażone w cm2

x jest o 99,99 mniejsze od 10000x

Zapisujemy tą zależność w postaci równania:

`x+99,99=10000x`

Rozwiązujemy te równanie

`99,99=10000x-x`

`99,99=9999x`            `/:9999`

`0,01=x`

 

Znamy x- pole kwadratu wyrażone w metrach kwadratowych:

`P=0,01m^2`

Zamieniamy je na pole wyrażone w decymetrach kwadratowych, ponieważ odpowiedź do zadania i tak mamy wyrazić w decymetrach, a ponadto wygodniejsze jest liczenie na liczbach całkowitych.

`P= 1dm^2`

Podstawiamy za P wzór na pole kwadratu

`a^2=1dm^2`      `/sqrt`

`a=1dm`

`O=4a=4*1dm=ul(ul(4dm)`

 

Odpowiedź:Obwód tego kwadratu to 4 dm