Matematyka

Liczba wyrażająca pole pewnego kwadratu w metrach 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Liczba wyrażająca pole pewnego kwadratu w metrach

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

16
 Zadanie
17
 Zadanie

Oznaczmy jako x pole wyrażone w metrach kwadratowych

x- pole wyrażone w m2

Szukamy zależności pomiędzy polem wyrażonym w m2 a tym samym polem wyrażonym w cm2.

`1m^2=10000cm^2`

Pole wyrażone w cm2 będzie 10000 razy większe od tego samego pola wyrażonego w m2

10000*x - pole wyrażone w cm2

x jest o 99,99 mniejsze od 10000x

Zapisujemy tą zależność w postaci równania:

`x+99,99=10000x`

Rozwiązujemy te równanie

`99,99=10000x-x`

`99,99=9999x`            `/:9999`

`0,01=x`

 

Znamy x- pole kwadratu wyrażone w metrach kwadratowych:

`P=0,01m^2`

Zamieniamy je na pole wyrażone w decymetrach kwadratowych, ponieważ odpowiedź do zadania i tak mamy wyrazić w decymetrach, a ponadto wygodniejsze jest liczenie na liczbach całkowitych.

`P= 1dm^2`

Podstawiamy za P wzór na pole kwadratu

`a^2=1dm^2`      `/sqrt`

`a=1dm`

`O=4a=4*1dm=ul(ul(4dm)`

 

Odpowiedź:Obwód tego kwadratu to 4 dm
DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1505

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie