Klasa
III gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Policzmy to razem 3, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Oznaczmy jako x pole wyrażone w metrach kwadratowych

x- pole wyrażone w m2

Szukamy zależności pomiędzy polem wyrażonym w m2 a tym samym polem wyrażonym w cm2.

Pole wyrażone w cm2 będzie 10000 razy większe od tego samego pola wyrażonego w m2

10000*x - pole wyrażone w cm2

x jest o 99,99 mniejsze od 10000x

Zapisujemy tą zależność w postaci równania:

Rozwiązujemy te równanie

Komentarze