Matematyka

Policzmy to razem 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Wskaż na rysunku dwa kąty środkowe wypukłe i 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wskaż na rysunku dwa kąty środkowe wypukłe i

12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie

Zadanie rozwiązujemy w oparciu o twierdzenie Pitagorasa.

Obliczamy długość boku równoległoboku EH, który jest jednocześnie przeciwprostokątną trójkąta AEH:

`|AE|^2+|AH|^2=|EH|^2`

`12^2+9^2=|EH|^2`

`144+81=|EH|^2`

`|EH|^2=225`           `/sqrt`

`|EH|=ul15`

 

Obliczamy długość boku równoległoboku EF, który jest jednocześnie przeciwprostokątną trójkąta EBF:

`|EB|^2+|BF|^2=|EF|^2`

`|BF|=|AH|=9`

`30^2+9^2=|EF|^2`

`900+81=|EF|^2`

`|EF|^2=981`           `/sqrt`

`|EF|=sqrt981`

`|EF|=sqrt(9*109)`

`|EF|=ul(3sqrt109)`

 

Obliczamy długość boku GF, który jest jednocześnie przeciwprostokątną trójkąta GFC:

`|FC|^2+|GC|^2=|GF|^2`

`|FC|=|DH|=16`

`|GC|=|BE|=30`

`16^2+30^2=|GF|^2`

`256+900=|GF|^2`

`|GF|^2=1156`       `/sqrt`

`|GF|=ul34`

 

Obliczamy długość boku GH, który jest jednocześnie przeciwprostokątną trójkąta DGH:

`|DH|^2+|DG|^2=|GH|^2`

`|DG|=|AE|=12`

`16^2+12^2=|GH|^2`

`|GH|^2=256+144`

`|GH|^2=400 `         `/sqrt`

`|GH|=ul20`

 

`P_(EFGH)=|EH|+|EF|+|GF|+|GH|=15+3sqrt109+34+20=ul(ul(69+3sqrt109))`

DYSKUSJA
user profile image
basia

13 marca 2018
dzieki
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

19686

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie