Historia

Porównaj programy głównych polskich ugrupowań 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Porównaj programy głównych polskich ugrupowań

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Programy głównych polskich ugrupowań politycznych, które powstały w końcu XIX w. - porównanie

Nazwa

Narodowa Demokracja 

(ND, endecja)

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) Stronnictwo Ludowe (od 1903 r. Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL)
Charakter nacjonalistyczny socjalistyczny socjalistyczny ludowy
Wybitni działacze Roman Dmowski

Józef Piłsudski

Stanisław Wojciechowski

Róża Luksemburg

Feliks Dzierżyński

Wincenty Witos
Program
 • uzyskanie przez Polaków autonomii w zaborach rosyjskim i pruskim;
 • realizm polityczny i rozbudzenie świadomości narodowej;
 • odrodzenie jednonarodowej "Polski dla Polaków";
 • odrodzenie Polski jako republiki demokratycznej;
 • równość obywateli;
 • poprawa warunków życia robotników;
 • przygotowanie rewolucji, która:

  1. obali kapitalizm;

  2. zlikwiduje państwa narodowe;

  3. wprowadzi rządy robotników;

 • poprawa warunków życia ludności wiejskiej;
 • zapewnienie jej dostępu do oświaty;
 • poszerzenie praw wyborczych i demokratyzacja państwa;
 • DYSKUSJA
  opinia do rozwiązania Porównaj programy głównych polskich ugrupowań - Zadanie 6: Historia III - strona 143
  Borys

  13 października 2018
  Dzięki :):)
  opinia do rozwiązania Porównaj programy głównych polskich ugrupowań - Zadanie 6: Historia III - strona 143
  dariusz

  10 czerwca 2018
  Dzięki za pomoc!
  klasa:
  Informacje
  Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob
  Wydawnictwo: Nowa Era / PWN
  Rok wydania:
  ISBN: 9788326725043
  Autor rozwiązania
  user profile

  Paulina

  65133

  Nauczyciel

  Wiedza
  Dodawanie i odejmowanie

  Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

  1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
    

   dodawanie liczb


   Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
   Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

   Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
   Mówimy, że dodawanie jest łączne.

   Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
   $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
    

  2. Odejmowanie
   Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
   Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

   Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

   odejmowanie liczb

   Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
   np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
   
  Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

  Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

  Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
  Zobacz także
  Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
  ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
  zadania
  wiadomości
  ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
  NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
  komentarze
  ... i0razy podziękowaliście
  Autorom