Historia

Omów skutki społeczne i polityczne 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Społeczne i polityczne skutki upadku powstania styczniowego

 • W czasie walk poległo ponad 20 tysięcy powstańców. 
 • Ok. 6 tysięcy osób zostało zamordowanych, straconych lub zmarło w więzieniach. 
 • Ok. 300 osób (głównie chłopów) powstańcy zgładzili pod zarzutem udzielania pomocy Rosjanom. 
 • Z rozkazu carskich władz kilkadziesiąt tysięcy osób zostało zesłanych na katorgę (do kopalń na Uralu i na Syberię). 
 • Carskie władze konfiskowały majątki powstańców.
 • Z powodu przewagi liczebnej i organizacyjnej Rosjan - powstanie od początku skazane było na porażkę. Słabo uzbrojeni powstańcy bez pomocy ze strony mocarstw zachodnich nie mieli szans powodzenia. 
 • Mimo to, powstanie styczniowe stało się ważnym elementem polskiej tradycji narodowowyzwoleńczej. Materialna pomoc Polaków z pozostałych dwóch zaborów i udział w walkach powstańczych - przyczyniły się do wzmocnienia więzi ogólnonarodowych.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob
Wydawnictwo: Nowa Era / PWN
Rok wydania:
ISBN: 9788326725043
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60189

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom