To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Iloczyn rozpuszczalności chromianu(VI) 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zapiszmy równanie reakcju dysocjacji chromianu(VI) baru:

`BaCrO_4->Ba^(2+)+CrO_4^(2-)`

Iloczyn rozpuszczalnościwynosi:

`K_(SO)=3,6*10^(-11)`

Zapiszmy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

`K_(SO)=[Ba^(2+)]*[CrO_4^(2-)]=x^2`

Stosunek molowy jonów baru i jonów chromianowych(VI) wynosi 1:1, więc można je oznaczyć jako x.

`x=sqrt(3,6*10^(-11))`

`ul(x=6*10^(-6)\ [(mol)/(dm^3)])`

x, czyli rozpuszczalność molowa mówi o tym ile moli substancji rozpuści się w `1dm^3` roztworu.

Rozpuszczalność można jeszcze przedstawić w jednostce `g/(dm^3),` czyli ile gramów substancji rozpuści się w `1 dm^3` . Aby to obliczyć potrzeba masę molową substancji:

`M_(BaCrO_4)=M_(Ba)+M_(Cr)+4*M_O=137g/(mol)+52g/(mol)+4*16g/(mol)=253g/(mol)`

`\ \ \ 1mol----253g`

`6*10^(-6)----y`

`y=(6*10^(-6)*253g)/(1mol)=1,518*10^(-3)`

W takim razie rozpuszczalność wynosi `1,518*10^(-3) g/(dm^3)`

DYSKUSJA
user profile image
Sylwia

2 maja 2018
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Artur

15 lutego 2018
Dziena 👍
user profile image
Danuta

15 listopada 2017
Dziękuję!
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie