Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz objętość azotanu(V) baru o stężeniu 0,2mol/dm3 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy rownanie reakcji:

`Ba(NO_3)_2+K_2SO_4->BaSO_4+2KNO_3`

Z powyższego równania wynika, że azotan(V) baru reaguje z siarczanem(VI) potasu w stosunku molowym 1:1.

Obliczmy jaka liczba moli siarczanu(VI) potasu znajduje się w `500cm^3=0,5dm^3` roztworu o stężeniu `0,25(mol)/(dm^3)` :

`1dm^3----0,25mol`

`0,5dm^3----n_(K_2SO_4)`

`n_(K_2SO_4)=(0,5dm^3*0,25mol)/(1dm^3)=0,125mol`

Skoro substraty reagują ze sobą w stosunku molowym 1:1, to 

`n_(Ba(NO_3)_2)=n_(K_2SO_4)=0,125mol`

Obliczmy w jakiej objętości roztworu o stężeniu `0,2(mol)/(dm^3)` będzie znajdować się 0,125mol azotanu(V) baru

`0,2mol----1dm^3`

`0,125mol----V`

`V=(0,125mol*1dm^3)/(0,2mol)=0,625dm^3`

 

Odp. Do całkowitego strącenia osadu potrzeba `0,625dm^3` roztworu azotanu(V) baru.