Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz stężenie molowe jonów srebra(I) oraz jonów 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy schemat rozpadu sybstancji na jony:

`Ag_2CrO_4->2Ag^(+)+CrO_4^(2-)`

Z powyższego równania wynika, że jony srebra i jony chromianowe(VI) występują w stosunku molowym 2:1

Wyrażenie na iloczyn rozpuszcalności:

`K_(SO)=[Ag^+]^2+[CrO_4^(2-)]`

Dla uprosczenia obliczen przyjmijmy, że:

`[CrO_4^(2+)]=x`

`[Ag^+]=2x`

Z treści zadania wiemy, że: `K_(SO)=4*10^(-12)`

Podstawiamy do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności:

`K_(SO)=[Ag^+]^2+[CrO_4^(2-)]`

`4*10^(-12)=(2x)^2*x`

`4*10^(-12)=4x^2*x`

`4x^3=4*10^(-12)\ \ |:4`

`x^3=10^(-12)`

`x=root(3)(10^(-12))=10^(-4)` 

 Stężenia jonów wynoszą:

`[CrO_4^(2+)]=10^(-4)`

`[Ag^+]=2*10^(-4)`