Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

1dm3 wodnego roztworu chlorku wapnia CaCl2 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że w `1dm^3` znajduje się 5,55g chlorku wapnia.

Znając mase molową chlorku wapnia obliczmy ile moli stanowi 5,55g tego związku:

`M_(CaCl_2)=M_(Ca)+2*M_(Cl)=40g/(mol)+2*35,5g/(mol)=111g/(mol)`

`111g----1 mol`

`5,55g----n_(CaCl_2)`

`n_(CaCl_2)=(5,55g*1mol)/(111g)~~0,05mol`

Skoro w `1dm^3` znajduje się 0,05 mol chlorku wapnia, to stężenie tej substancji wynosi `0,05(mol)/(dm^3)`

Zapiszmy równanie reakcji chlorku wapnia:

`CaCl_2stackrel(H_2O)harr Ca^(2+)+2Cl^-`

Z równania wynika, że z 1 mola chlorku wapnia wpowstaje 1 mol kationów wapnia i 2 mole anionow chlorkowych.

W takim razie:

`[Ca^(2+)]=0,005(mol)/(dm^3)`

W treści zadania podano, że iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia wynosi `K_(SO)=5,47*10^(-6)`

Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia:

`K_(SO)=[Ca^(2+)]*[OH^-]^2`

Dla uproszczenia oznaczmy, że `[OH^-]=x`

Podstawiamy wartości do wyrażanie na iloczyn rozpuszczalności: 

`0,05*x^2=5,47*10^(-6)\ \  |:0,05`

`x^2=1,094*10^(-4)`

`x=sqrt(1,094*10^(-4))`

`x~~0,01`

`[OH^-]=0,01(mol)/(dm^3)`

Celem zadania jest obliczenie pH roztworu:

`pOH=-log[OH^-]=-log(0,01)=-(-2)=2`

`pH=14-pOH=14-2=12`

 

Odp. Nakwyższa dopuszczalna wartość pH przy której niewytrąci się osad wynosi 12.