Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do doświadczenia chemicznego użyto 200cm3 roztworu 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Do doświadczenia użyto `200cm^3=0,2dm^3\ o`  `pH_1=4`

Jeśli pH=4, to stężenie jonów wodoru wynosi `10^(-4)(mol)/(dm^3)`

Obliczmy ile moli jonów wodoru znajduje się w `200cm^3` roztworu:

`1dm^3----10^(-4)`

`0,2dm^3----x`

`x=(0,2dm^3*10^(-4))/(1dm^3)=2*10^(-5)`

Obliczmy stężęnie jonów wodorowych po odparowaniu wody do objętości `100cm^3` :

`[H^+]=(2*10^(-5)mol)/(0,1dm^3)=2*10^(-4)(mol)/(dm^3)`

`pH_2=-log[H^+]_2=-log(2*10^(-4))~~-(-3,7)=3,7`

 

Odp. Po odparowaniu wody pH wynosiło 3,7