Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz pH roztworu kwasu azotowego(III), jeśli 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji dysocjacji:

`HNO_3stackrel(H_2O)(harr)H^(+)+NO_3^-`

Z treści zadania wiemy, że stężenie kwasu wynosiło `0,005(mol)/(dm^3)` , a stopień dysocjacji wynosił 2%.

Obliczmy więc jakie było stężenie jonów wodoru, skoro reakcji uległo 2% substratu:

`[H^+]=0,005(mol)/(dm^3)*0,02=0,0001(mol)/(dm^3)`

`pH=-log[H^+]=-log(0,0001)=-(-4)=4`

 

Odp. pH roztworu wynosiło 4.