Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Stała dysocjacji elektrolitycznej HClO wynosi 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane z treści zadania:

`K=5*10^(-8)`

`alpha=0,1%=0,001`

ze wzoru: `K=alpha^2*c\ \ \ =>\ \ c=K/(alpha^2)`

`c=(5*10^(-8))/(0,001^2)=0,05 [(mol)/(dm^3)]`

Równanie reakcji dysocjacji:

`HClOstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+ClO^-`

Wiemy, że reakcji uległo 0,1%, więc stężenie jonów wodoru wynosi:

`[H^+]=0,05(mol)/(dm^3)*0,001=5*10^(-5)`

`pH=-log[H^+]=-log(5*10^(-5))=-(-4,301)=4,301`

 

Odp. pH roztworu wynosiło 4,301