Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz jak zmieni się pH roztworu kwasu chlorowodorowego 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

 treści zadania wiemy, że roztwór wyjściowy miał stężenie `c_1=0,1(mol)/(dm^3)` . Rozcieńczenie 100-krotne powoduje zmniejszenie stężenia do wartości `c_2=0,001(mol)/(dm^3)` .

Równanie reakcji dysocjacji:

`HClstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+Cl^-`

Zakładając 100% wydajność reakcji dysocjacji stężenia jonów wodoru wynoszą odpowiednio:

`[H^+]_1=0,1(mol)/(dm^3)`

`[H^+]_2=0,001(mol)/(dm^3)`

`pH=-log[H^+]`

`pH_1=-log(0,1)=-(-1)=1`

`pH_2=-log(0,001)=-(-3)=3`

 

Odp. Początkowo roztwór miał pH=1, natomiast po rozcieńczeniu pH=3