Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz stężenie molowe roztworu zawierającego 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji dysocjacji:

`H_2SO_4stackrel(H_2O)(harr)2H^(+)+SO_4^(2-)`

Z treści zadania wiemy, że pH roztworu wynosiło 2, więc stężenie jonów wodoru wynosiło `[H^+]=10^(-2)(mol)/(dm^3)=0,01(mol)/(dm^3)` .

Jak wynika z równania reakcji stosunek molowy kwasu do jonów wodoru wynosi 1:2, więc stężenie kwasu będzie 2-krotnie mniejsze i będzie wynosić: 

`0,01(mol)/(dm^3):2=0,005(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie kwasu siarkowego(VI) wynosiło `0,005(mol)/(dm^3)`