Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W roztworze o objętości 1dm3 znajduje się 0,3 mola chlorku 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że objętość roztworu wynosiła `1dm^3` . W roztworze znajdowały się:

`ZnCl_2,\ KCl\ i\ Zn(NO_3)_2`

Obliczmy ilości moli poszczególnych jonów:

-aniony chlorkowe pochodzą z `ZnCl_2\ i\ KCl` . W roztworze znajduje się 0,3mola chlorku cynku. Równanie reakcji dysocjacji chlorku cynku:

`ZnCl_2stackrel(H_2O)(->)Zn^(2+)+2Cl^-`

Zatem jak wynika z powyższego równania w roztworze będzie znajdował się 0,6mola, bo  anionów chlorkowych `2*0,3mol=0,6mol`

Aniony chlorkowe pochodzą również z chlorku potasu, czyli ze 149g KCl.

Masa molowa chlorku potasu wynosi:

`M_(KCl)=39g/(mol)+35,5g/(mol)=74,5g/(mol)`

Obliczmy więc jaką liczbę moli stanowi 149g KCl:

`74,5g----1mol`

`149g----x`

`x=(149g*1mol)/(74,5g)=2mol`

Równanie reakcji dysocjacji chlorku potasu: 

`KClstackrel(H_2O)(->)K^(+)+Cl^-`

Łączna liczba moli anionów chlorkowych: `0,6mol+2mol=2,6mol`

 

-kationy cynku pochodzą z chlorku cynku i azotanu(V) cynku. W roztworze znajduje się 0,3mola chlorku cynku i jak wynika z równania reakcji dysocjacji (przedstawionego wyżej) liczba moli kationów cynku równiez wynosi 0,3mol

W treści zadania podano, że liczba kationów cynku pochodzącego z azotanu(V) cynku wynosi `3,01*10^23` , co stanowi 0,5 mol, bo 1 mol zawiera `6,02*10^23` jonów

Łączna liczba moli kationów cynku: `0,3mol+0,5mol=0,8mol`

 

-aniony azotanowe(V) pochodzą tylko z azotanu(V) cynku.

Równanie reakcji dysocjacji:

`Zn(NO_3)_2stackrel(H_2O)(->)Zn^(2+)+2NO_3^-`

Zatem anionów azotaowych(V) będzie 2 razy więcej niż kationów cynku pochodzących z tego związku chemicznego, czyli: `2*0,5mol=1mol`

Łączna liczba moli anionów azotanowych(V): `1mol`

 

-kationy potasu pochodzą tylko z chlorku potasu. Jak obliczono wcześniej w roztworze znajdowało się 2 mole tego związku. Jak wynika z równania reakcji dysocjacji liczba kationów potasu również będzie wynosiła 2 mol

Łączna liczba moli kationów potasu: 2 mol

 

Podsumowując:

`n_(Zn^(2+))=0,8\ mol`

`n_(Cl^-)=2,6\ mol`

`n_(NO_3^-)=1\ mol`

`n_(K^+)=2\ mol`

 Roztwór ma objętość 1 dm3, a więc stężenia jonów wyniosą odpowiednio:

`C_(Zn^(2+))=(0,8mol)/(1dm^3)=0,8 (mol)/(dm^3)` 

`C_(Cl^-)=(2,6mol)/(1dm^3)=2,6(mol)/(dm^3)` 

`C_(NO_3^-)=(1mol)/(1dm^3)=1(mol)/(dm^3)` 

`C_(K^+)=(2mol)/(1dm^3)=2(mol)/(dm^3)` 

Wzoru jonów uszeregowane według ich wzrastającego stężenia w roztworze:

`Zn^(2+),\ NO_3^-,\ K^+,\ Cl^-`