Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do przygotowania roztworu użyto: siarczku potasu 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że w roztworze znajdują się związki: 

`K_2S,\ KNO_3,\ NaNO_3`  

`[K^+]=1,2(mol)/(dm^3)`

`[Na^+]=0,6(mol)/(dm^3)`

`[NO_3^-]=0,8(mol)/(dm^3)`

Załóżmy, że objętość roztworu wynosi `1dm^3`  więc możemy wszystkie stężenia podane w treści zadania przeliczyć na liczbę moli.

Wiemy, że w roztwore znajduje się 0,6 mol jonów `Na^+` , zatem jonów azotanowych(V) pochodzących z azotanu(V) sodu również będzie 0,6 mol.

Skoro w całym roztworze znajduje się 0,8 mol jonów `NO_3^-` , a 0,6 mola pochodzi z `NaNO_3` , to 0,2 mola będzie pochodzić od `KNO_3` , bo 0,8mol-0,6mol=0,2mol

W takim razie 1mol jonów `K^+` będzie pochodził od `K_2S` , bo 1,2mol-0,2mol=1mol

Równanie reakcji dysocjacji siarczku potasu:

`K_2Sstackrel(H_2O)(->)2K^(+)+S^(2-)`

Z powyższego równania wynika, że anionów siarczkowych będzie 2 razy mniej niż kationów potasu. Zatem w roztworze bdzie znajdowac się 0,5mol, bo 1mol:2=0,5mol

Pamiętając założenie, że objętość roztworu wynosi 1dm^3 obliczamy stężenie anionów siarczkowych:

`[S^(2-)]=(0,5mol)/(1dm^3)=0,5(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie anionów siarczkowych wynosi `0,5(mol)/(dm^3)`