Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Rozpuszczalność chlorku baru BaCl2 w temperaturze 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy że rozpuszczalność chlorku baru wynosi 44,7g/100g wody. Obliczmy ile czystej substancji znajduje się w 250g nasyconego roztworu. 

`144,7g\ roztwo ru----44,7g BaCl_2`

`250g\ roztwo ru----x`

`x=(250g*44,7g)/(144,7g)~~77,23g`

Obliczmy ile to moli:

`M_(BaCl_2)=M_(Ba)+2*M_(Cl)=137g/(mol)+2*35,5g/(mol)=208g/(mol)`

`208g----1mol`

`77,23g----y`

`y=(77,23g*1mol)/(208g)~~0,37mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`BaCl_2stackrel(H_2O)(->)Ba^(2+)+2Cl^(-)`

Stosunek molowy kationów baru do anionów chlorkowych wynosi 1:2, więc w roztworze będzie znajdowac się `2*0,37mol ` jonów chlorkowych, czyli 0,74mol

 

Odp: W roztworze znajduje się 0,74mola anionów chlorkowych.