Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W tabeli umieszczono wzory wszystkich kationów 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że:

`[Ca^(2+)]=x`

`[K^+]=0,6(mol)/(dm^3)`

`[Na^+]=0,5(mol)/(dm^3)`

`[Br^-]=0,2(mol)/(dm^3)`

`[OH^-]=0,5(mol)/(dm^3)`

`[SO_4^(2-)]=0,3(mol)/(dm^3)`

Wiemy również, że roztwór jest elektrycznie obojętny, więc suma ładónków jonów wynosi 0.

Dodajmy do siebie stężenia anionów, przy czym anion dwuujemny pomnożymy pazy dwa:

`0,2(mol)/(dm^3)+0,5(mol)/(dm^3)+2*0,3(mol)/(dm^3)= 1,3(mol)/(dm^3)`

Teraz dodajmy do siebie znane nam stężenia kationów:

`0,6(mol)/(dm^3)+0,5(mol)/(dm^3)=1,1(mol)/(dm^3)`

Z obliczeń wynika, że różnica pomiędzy stężeniem anionów i kationów wynosi `0,2(mol)/(dm^3)` , bo `1,3(mol)/(dm^3)-1,1(mol)/(dm^3)=0,2(mol)/(dm^3)`

Kation wapnia jest dwudodatni, więc obliczoną wartość należy podzielić przez 2.

`[Ca^(2+)]=0,2(mol)/(dm^3):2=0,1(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie molowe kationów wapnia wynosi `0,1(mol)/(dm^3)`