Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Rozpuszczalność siarczanu(VI) chromu(III)-woda(1/18) 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że rozpuszczalność siarczanu(VI) chromu(III)-woda(1/18) wynosi 120g/100g wody.

Wzór: `Cr_2(SO_4)_3*18H_2O`

Obliczmy ile hydratu będzie znajdować się w 150g nasyconego roztworu:

`220g\ roztwo ru----120g\ hydratu`

`150g\ roztwo ru----x`

`x=(150g*120g)/(220g)~~81,9g`

Znając masę molową hydratu i bezwodnej soli obliczmy ile czystego `Cr_2(SO_4)_3` znajduje się w 81,9g soli uwodnionej:

`M_(Cr_2(SO_4)_3)=2*M_(Cr)+3*M_S+12*M_O=2*52g/(mol)+3*32g/(mol)+12*16g/(mol)=392g/(mol)`

`M_(H_2O)=2*M_H+M_O=2*1g/(mol)+16g/(mol)=18g/(mol)`

`M_(Cr_2(SO_4)_3*18H_2O)=M_(Cr_2(SO_4)_3)+18*M_(H_2O)=392g/(mol)+18*18g/(mol)=716g/(mol)`  

`716g\ hydratu----392g\ Cr_3(SO_4)_3`

`81,9g\ hydratu----y`

`y=(81,9*392g)/(716g)=44,8g`  

Obliczmy ile to moli:

`392g----1mol`

`44,8g----z`

`z=(44,8g*1mol)/(392g)=0,114mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`Cr_2(SO_4)_3stackrel(H_2O)(->)2Cr^(3+)+3SO_4^(2-)`

Stosunek molowy kationów chromu(III) do anionów siarczanowych(VI) wynosi 2:3, więc w roztworze będzie się znajdować `2*0,114mol` kationów chromu(III), czyli 0,228mol.

 

Odp. W roztworze znajduje się 0,228mol kationów chromu(III)