Matematyka

Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na rysunku przedstawiono budowę wnętrza Ziemi 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku przedstawiono budowę wnętrza Ziemi

21
 Zadanie
23
 Zadanie
16
 Zadanie
22
 Zadanie

24
 Zadanie

objętośc jądra Ziemi=`4/3*pi*r^3=4/3*pi*3470^3=17 492 698 4293 km^3` 

promień Ziemi =`40 000=2pi*r` 

`r=6370km`   promien zewnętrznyZiemi promień płaszcza Ziemi=promień zewnętrzny -grubość skorupy`6370-33=6337 km` 

objetość Ziemi bez skorupy=`4/3*pi*6337^3=1,0654167*10^12 km^3` 

objętość samego płaszcza =objętość Ziemi bez skorupy -objętość jądra Ziemi=`1,0654167*10^12-174926984293=890489730806 km^3` 

objętośc całej Ziemi =`4/3*pi*6370^3=1,0821481*10^12 km^3` 

  

stosunek objetości jądra Ziemi do całej Ziemi z płaszczem i skorupą`1.7492698*10^11:1,0821481*10^12`≈

`0,16`

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:objętośc płaszca=8,9*10^11 km^3 objętość jądra 1,7*10 ^11 km^3 stosunek objętości około 0,16