Matematyka

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`"Czworościan foremny ma"\ 4\ "ściany, każda z nich jest takim samym trójkątem równobocznym."`  

`"Policzmy pole jednej ściany."`

`64sqrt3\ cm^2:4=16sqrt3\ "cm"^2` 

 

`"Oznaczmy długość boku tego trójkąta jako a. Znamy wzór na pole trójkąta równobocznego o boku a," `
`"więc możemy zapisać:"`

`("a"^2sqrt3)/4=16sqrt3 \ "cm"^2\ \ \ |:sqrt3` 

`"a"^2/4=16\ "cm"^2\ \ \ |*4` 

`"a"^2=16*4\ "cm"^2` 

`"a"=sqrt(16*4\ "cm"^2)=4*2\ "cm"=8\ "cm"` 

 

`"Zaznaczmy na ostrosłupie trójkąt prostokątny, dzięki niemu będziemy mogli policzyć długość"`
`"wysokości ostrosłupa H z twierdzenia Pitagorasa."`  

`"Odcinek x to"\ 2/3\ "wysokości trójkąta równobocznego."`

`"x"=2/3*"h"=2/3*("a"sqrt3)/2=("a"sqrt3)/3=(8sqrt3)/3\ "cm"` 

 

`"H"^2+"x"^2=8^2` 

`"H"^2+((8sqrt3)/3)^2=8^2` 

`"H"^2+(8*8*3)/(3*3)=64` 

`"H"^2+64/3=64\ \ \ |-64/3` 

`"H"^2=64-64/3` 

`"H"^2=192/3-64/3` 

`"H"^2=128/3` 

`"H"=sqrt(128/3)=sqrt(128)/sqrt3=` `(sqrt(64*2))/sqrt3=` `(8sqrt2)/sqrt3=` `(8sqrt2*sqrt3)/3=` `(8sqrt6)/3\ "cm"`  

 

`"V"=1/3*"P"_"p"*"H"=1/3*16sqrt3*(8sqrt6)/3=` `1/3*(16*8sqrt(3*6))/3=` 

`\ \ \ =1/3*(16*8sqrt18)/3=` `(16*8sqrt(9*2))/9=` `(16*8*3sqrt2)/9=` 

`\ \ \ =(16*8sqrt2)/3=(128sqrt2)/3\ "cm"^3`     

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie