Matematyka

a) Narysuj dowolny prostokąt, który nie jest kwadratem. Skonstruuj okrąg opisany na tym prostokącie. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Narysuj dowolny prostokąt, który nie jest kwadratem. Skonstruuj okrąg opisany na tym prostokącie.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a)

Rysujemy prostokąt ABCD. Rysujemy przekątną DB. Widzimy, że dzieli ona prostokąt na dwa trójkąty prostokątne.

Okrąg opisany na jednym z tych trójkątów będzie okręgiem opisanym na prostokącie. Wiemy, że środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży w połowie przeciwprostokątnej trójkąta, zatem wystarczy jedynie wykreślić symetralną  odcinka BD.

Konstrukcja symetralnej:

Zakreślamy cyrklem dwa okręgi o środkach w punktach B oraz D o identycznym promieniu większym od połowy długości odcinka BD. Okręgi te przetną się w dwóch różnych punktach.

Prowadzimy prostą przez wyznaczone punkty przecięcia okręgów. Punkt przecięcia odcinka BD i symetralnej jest środkiem okręgu opisanego, nazwijmy go O.

Zakreślamy okrąg o środku w punkcie O i promieniu o długości odcinka OA. Mamy okrąg opisany na prostokącie.

b)

 

Rysujemy trapez równoramienny ABCD. Rysujemy przekątną AC.

 

Okrąg opisany na  trójkącie ABC będzie okręgiem opisanym na trapezie.

 

Teraz wystarczy wykreślić symetralne dwóch dowolnych boków trójkąta ABC.

 

Konstrukcja symetralnej:

 

Zakreślamy cyrklem dwa okręgi o środkach w punktach A oraz B o identycznym promieniu większym od połowy długości odcinka AB. Okręgi te przetną się w dwóch różnych punktach.

 

Prowadzimy prostą przez wyznaczone punkty przecięcia okręgów.

 

Dla odcinka BC konstrukcję powtarzamy. Punkt przecięcia symetralnych jest środkiem okręgu, nazwijmy go O.

 

Zakreślamy okrąg o środku w punkcie O i promieniu o długości odcinka OA. Mamy okrąg opisany na trapezie równoramiennym.

DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania a) Narysuj dowolny prostokąt, który nie jest kwadratem. Skonstruuj okrąg opisany na tym prostokącie. - Zadanie 5: Matematyka z plusem 2 - strona 63
antonina

3 dni temu
Dzięki :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374201711
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom