Matematyka

Początek układu współrzędnych jest środkiem okręgu, który przechodzi przez punkt A=(-6,-2). 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Początek układu współrzędnych jest środkiem okręgu, który przechodzi przez punkt A=(-6,-2).

26
 Zadanie
27
 Zadanie

28
 Zadanie

29
 Zadanie
30
 Zadanie
31
 Zadanie
32
 Zadanie
33
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Obliczamy promień okręgu o środku w początku układu współrzędnych:

`|AB|=sqrt((x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2)`

`r_1=|SA|=sqrt(36+4)=2sqrt10=6,3`

`r_2=|SB|=sqrt(1+25)=sqrt26=5,1`

b) `|SS_1|=2`

`r_1+r_2=11,4`

`r_1-r_2=1,2`

okręgi przecinają się

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-10
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

0

2017-10-17
dzięki!!!
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie