Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Długości boków trójkąta prostokątnego są kolejnymi liczbami parzystymi 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

`2"x - długość jednej z przyprostokątnych"`

`2"x" + 2\ "- długość drugiej z przyprostokątnych"`

`2"x" + 4\ "- długość przeciwprostokątnej"`

 

`"Z warunków zadania mamy:"`

`2"x"(2"x"+2)+52=(2"x"+4)^2`

`4"x"^2+4"x"+52=4"x"^2+16"x"+16`

`12"x"=36`

`"x"=3`

 

`"Obwód figury wynosi:"`

`"O"=2"x"+2"x"+2+2"x"+4=6"x"+6=18+6=24\ "cm"`

 

`"Pole figury jest równe:"`

`"P"=1/2*2"x"*(2"x"+2)="x"*(2"x"+2)=3*8=24\ "cm"^2`