Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt przy wierzchołku A wynosi 60° 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Rysunek pomocniczy:

Trójkąt ABC dzieli się na dwa trójkąty prostokątne - jeden o kątach ostrych 60° i 30°, a drugi o kątach ostrych 45° i 45°. Poprowadźmy z wierzchołka C wysokość do punktu D między odcinkiem AB. Wówczas długości odcinków są równe:

`|AC|=4sqrt3cm`

`|AD|=2sqrt3cm`

`|CD|=6cm`

`|DB|=6cm`

`|CB|=6sqrt2cm`

 

Pole trójkąta wynosi:

`P=1/2*|AB|*|CD|=1/2*(|AD|+|DB|)*|CD|=` `1/2*(2sqrt3+6)*6=(sqrt3+3)*6=6sqrt3+18" "cm^2`

 

Obwód jest równy:

`O=|AB|+|CB|+|AC|=|AD|+|DB|+|CB|+|AC|=` `2sqrt3+6+6sqrt2+4sqrt3=6(1+sqrt2+sqrt3)" "cm`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie