Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

Dwa prostokąty ABCD i A1, B1,C1,D1 są podobne w skali k=1 1/3 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

`"x - długość boku BC"`

`"x" + 2\ "- długość boku AB"`

 

`"Z warunków zadania mamy:"`

`2*("x"+"x"+2)=20`

`4"x"+4=20`

`4"x"=16`

`"x"=4`

 

`"Podobieństwo prostokątów jest w skali k"=1 1/3 = 4/3"."` `"Oznacza to podobieństwo boków."` `"Pole prostokąta ABCD wynosi:"`

`"P"_("ABCD")="x"*("x"+2)=4*6=24\ "cm"^2`

`"Pole prostokąta A"_1"B"_1"C"_1"D"_1\ "jest równe:"`

`"P"_("A"_1"B"_1"C"_1"D"_1)=4/3"x"*4/3("x"+2)=(4/3)^2*4*6=16/9*24` `=16*8/3=128/3=42 2/3\ "cm"^2`

DYSKUSJA
user profile image
Jerzy

30 stycznia 2018
dzieki :):)
Informacje
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302135347
Autor rozwiązania
user profile image

Marek

1081

Korepetytor

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie