Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań
 • 3.147

  Zadanie

 • 3.148

  Zadanie

 • 3.149

  Zadanie

 • 3.150

  Zadanie

 • 3.151

  Zadanie

 • 3.152

  Zadanie

 • 3.153

  Zadanie

 • 3.154

  Zadanie

a12x2x1{a}\text{)}\ \frac{{1}}{{2}}{x}^{{2}}-{x}\ge{1} 

12x2x10\frac{{1}}{{2}}{x}^{{2}}-{x}-{1}\ge{0} 

Wyznaczmy miejsca zerowe funkcji f(x)=12x2x1{f{{\left({x}\right)}}}=\frac{{1}}{{2}}{x}^{{2}}-{x}-{1} 

Δ=(1)2412(1)=1+2=3, Δ=3\Delta={\left(-{1}\right)}^{{2}}-{4}\cdot\frac{{1}}{{2}}\cdot{\left(-{1}\right)}={1}+{2}={3},\ \sqrt{\Delta}=\sqrt{{3}} 

x1=13212=131=13{x}_{{1}}=\frac{{{1}-\sqrt{{3}}}}{{{2}\cdot\frac{{1}}{{2}}}}=\frac{{{1}-\sqrt{{3}}}}{{1}}={1}-\sqrt{{3}} 

Komentarze