Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań
 • 3.147

  Zadanie

 • 3.148

  Zadanie

 • 3.149

  Zadanie

 • 3.150

  Zadanie

 • 3.151

  Zadanie

 • 3.152

  Zadanie

 • 3.153

  Zadanie

 • 3.154

  Zadanie

a3(x2)(x+4)>0{a}\text{)}\ -{3}\cdot{\left({x}-{2}\right)}{\left({x}+{4}\right)}>{0} 

Wyznaczamy miejsca zerowe funkcji f(x)=3(x2)(x+4){f{{\left({x}\right)}}}=-{3}\cdot{\left({x}-{2}\right)}{\left({x}+{4}\right)} :

x1=2    x2=4{x}_{{1}}={2}\ \ \vee\ \ {x}_{{2}}=-{4} 

Szkicujemy przybliżony wykres funkcji f (ramiona paraboli będącej jej wykres są skierowane w dół)

Komentarze