Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań
 • 3.147

  Zadanie

 • 3.148

  Zadanie

 • 3.149

  Zadanie

 • 3.150

  Zadanie

 • 3.151

  Zadanie

 • 3.152

  Zadanie

 • 3.153

  Zadanie

 • 3.154

  Zadanie

a(x3)24>0{a}\text{)}\ {\left({x}-{3}\right)}^{{2}}-{4}>{0} 

x26x+94>0{x}^{{2}}-{6}{x}+{9}-{4}>{0} 

x26x+5>0{x}^{{2}}-{6}{x}+{5}>{0} 

Wyznaczamy miejsca zerowe funkcji f(x)=x26x+5{f{{\left({x}\right)}}}={x}^{{2}}-{6}{x}+{5} :

Δ=(6)245=3620=16, Δ=4\Delta={\left(-{6}\right)}^{{2}}-{4}\cdot{5}={36}-{20}={16},\ \sqrt{\Delta}={4} 

Komentarze