Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wprowadźmy oznaczenia:

 -szukana liczba

 -liczba utworzona z tych samych cyfr co szukana liczba, ale zamienionych kolejnością

 

Wiemy, że:

 

oraz:  

Komentarze