Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

a) Wyznaczamy pierwiastki równania:

 

 

Pierwiastkami szukanego trójmianu są liczby -5 i 1, ponadto a=4, więc możemy zapisać trójmian w postaci iloczynowej:

 

Przekształcamy trójmian do postaci ogólnej:

 

Ze wzoru w postaci ogólnej odczytujemy wartości współczynników b i c:

 


b) Wyznaczamy pierwiastki równania:

 

 

 

 

 

Pierwiastkami szukanego trójmianu są liczby 0 i 4, ponadto a=1, więc możemy zapisać trójmian w postaci iloczynowej:

 

Przekształcamy trójmian do postaci ogólnej:

 

Ze wzoru w postaci ogólnej odczytujemy wartości współczynników b i c:

 


c) Wyznaczamy pierwiastki równania:

 

 

 

Pierwiastkami szukanego trójmianu są liczby -2 i 2, ponadto a=-3, więc możemy zapisać trójmian w postaci iloczynowej:

 

Przekształcamy trójmian do postaci ogólnej:

 

Ze wzoru w postaci ogólnej odczytujemy wartości współczynników b i c:

 


d) Wyznaczamy pierwiastki równania:

 

 

 

Pierwiastkami szukanego trójmianu są liczby -5/2 i 2, ponadto a=2, więc możemy zapisać trójmian w postaci iloczynowej:

 

Przekształcamy trójmian do postaci ogólnej:

 

Ze wzoru w postaci ogólnej odczytujemy wartości współczynników b i c:

 

Komentarze