Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

 

Obliczamy pierwiastki trójmianu:

 

 

Zapisujemy trójmian w postaci iloczynowej, pamiętając o współczynniku przy x2:

 


 

Obliczamy pierwiastki trójmianu:

 

 

Zapisujemy trójmian w postaci iloczynowej, pamiętając o współczynniku przy x2:

 


 

Przekształcamy trójmian do postaci iloczynowej, wyłączając wspólny czynnik przed nawias:

 


 

Przekształcamy trójmian do postaci iloczynowej, wyłączając (-1) przed nawias, a następnie korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów:

 


 

Trójmianu nie można przedstawić w postaci iloczynowej, ponieważ:

 


 

Obliczamy pierwiastki trójmianu:

 

 

Zapisujemy trójmian w postaci iloczynowej, pamiętając o współczynniku przy x2:

 

Komentarze