Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

a) Obliczamy, dla jakich n wyrażenia przyjmują taką samą wartość:

 

 

Komentarze