Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

(an) - ciąg geometryczny

  


Obliczamy ile wynosi iloraz (q) tego ciągu. 

Komentarze