Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wyznaczamy rozwiązania podanego równania. 

  

 


Określamy teraz między jakimi liczbami na osi liczbowej leży liczba x. 

 

 

 


Zatem: 

 


Poprawna odpowiedź: D. 

Komentarze