🎓 Prosta k dana jest równaniem ... - Zadanie Zadanie 18: Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019 - strona 145
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019 (Zbiór zadań, Nowa Era)
Klasa:
I liceum
Strona 145

 

Równanie prostej k zapisujemy w postaci kierunkowej. 

 

     

Zauważmy, że: 

 


Dwie proste są prostopadłe, jeśli iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy -1. 

 


Obliczamy ile wynosi wartość współczynnika kierunkowego prostej l prostopadłej do prostej k. 

  


Zauważmy, że tylko w przykładzie A. podano wzór kierunkowy prostej, której współczynnik kierunkowy wynosi 4. 

Prosta ta jest więc prostopadła do prostej k. 


Poprawna odpowiedź: A. y = 4x + 6

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Wojciech Babiański, Lech Chańko
ISBN:
9788326734946
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
118240

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.