Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

 

Równanie prostej k zapisujemy w postaci kierunkowej. 

 

     

Zauważmy, że: 

 


Dwie proste są prostopadłe, jeśli iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy -1. 

 


Obliczamy ile wynosi wartość współczynnika kierunkowego prostej l prostopadłej do prostej k. 

  


Zauważmy, że tylko w przykładzie A. podano wzór kierunkowy prostej, której współczynnik kierunkowy wynosi 4. 

Prosta ta jest więc prostopadła do prostej k. 


Poprawna odpowiedź: A. y = 4x + 6

Komentarze