Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Zauważmy, że wykres funkcji f powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji    o 2 jednostki w prawo i 1 jednostkę w dół. 

Zatem: 

Komentarze