🎓 Na rysunku obok przedstawiono wykresy ... - Zadanie 4: MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019 - strona 169
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019 (Zbiór zadań, Nowa Era)
Klasa:
I liceum
Strona 169

Na rysunku obok przedstawiono wykresy ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

 

Z rysunku odczytujemy zbiór argumentów, dla których funkcja  przyjmuje wartości mniejsze od wartości funkcji  (wykres funkcji  znajduje się pod wykresem funkcji ). 

 

Odpowiedź: D


 

Iloczyn dwóch liczb jest dodatni, gdy obie te liczby są dodatnie lub obie są ujemne. Z rysunku odczytujemy zbiór argumentów, dla których funkcje  jednocześnie przyjmują wartości dodatnie lub jednocześnie przyjmują wartości ujemne (wykresy funkcji  znajdują się jednocześnie nad osią   lub jednocześnie pod osią ).

 

Odpowiedź: B

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Jerzy Janowicz, Marcin Wesołowski
ISBN:
9788326736674
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. Wolny czas najchętniej spędzam układając puzzle.