Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Funkcję  nazywamy malejącą, jeśli dla dowolnych dwóch argumentów  spełniony jest warunek:

jeśli  , to 

Komentarze